اخبار روز

ورق در بازار خودرو برگشت / قیمت انواع محصولات ایران خودرو و سایپا امروز ۱۴ شهریور – تاجر ونیز

 • ورق در بازار خودرو برگشت / قیمت انواع محصولات ایران خودرو و سایپا امروز ۱۴ شهریور – تاجر ونیز

  به گزارش تاجر ونیز به نقل از ایمنا، قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا به شرح زیر اعلام شد.

  ایران خودرو

  نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  وانت آریسان ۲ ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ (‎۰.۵۲%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
  سورن پلاس (تیپ ۲) ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۳۸%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
  سورن پلاس (تیپ ۳) ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ (‎۰.۳۶%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
  سورن پلاس (تیپ ۴) ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ (‎۰.۸۹%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
  سورن پلاس دوگانه‌سوز ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ (‎۱.۱۴%‏)‎۷,۰۰۰,۰۰۰‏
  دنا پلاس (تیپ ۱) ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ (‎۰.۶۴%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
  دنا پلاس توربو (۶ سرعته) ۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۵۵%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
  دنا پلاس توربو اتوماتیک ۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۱۲%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
  دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان به زودی ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو پارس ۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ (‎۰.۶۰%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
  پژو پارس سفارشی ۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ (‎۰.۷۸%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
  پژو پارس سفارشی ELX ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ (‎۰.۳۶%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
  پژو پارس TU5 ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ (‎۱.۱۵%‏)‎۷,۰۰۰,۰۰۰‏
  پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۵۹%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
  پژو ۲۰۷ موتور TU3 ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ (‎۰.۳۹%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
  پژو ۲۰۷ تیپ ۵ ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ (‎۰.۳۹%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
  پژو ۲۰۷ دنده‌ای (هیدرولیک) ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ (‎-۰.۱۷%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
  پژو ۲۰۷ دنده‌ای (برقی) ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ (‎۰.۶۷%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
  پژو ۲۰۷ دنده‌ای (پانوراما) ۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو ۲۰۷ دنده‌ای ۶ سرعته (پانوراما) به زودی ۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ (‎-۰.۳۹%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
  پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۶ سرعته) به زودی ۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) ۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۳۹%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
  پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC ۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ (‎۰.۴۲%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
  رانا پلاس ۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  رانا پلاس (پانوراما) ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ (‎۰.۳۸%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
  تارا دستی ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۳۱%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
  تارا اتوماتیک ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ (‎۰.۹۴%‏)‎۷,۰۰۰,۰۰۰‏
  تارا اتوماتیک V4 به زودی ۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هایما اس ۵ (S5) پلاس ۱,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ (‎۱.۰۹%‏)‎۱۳,۰۰۰,۰۰۰‏
  هایما اس ۷ (S7) پلاس ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۱۲%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
  هایما اس ۷ (S7) پلاس سفارشی ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۷۲%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
  هایما ۸ اس (8S) ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۸۳%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
  پیکاپ فوتون. بنزینی (اتوماتیک) ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۷۸%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
  پیکاپ فوتون. دیزل ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۳۲%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏

  سایپا

  نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  اطلس به زودی به زودی (۰.۰۰%)۰
  ساینا G به زودی به زودی (۰.۰۰%)۰
  ساینا S ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ (‎۰.۵۷%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
  ساینا S دوگانه سوز ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ (‎۰.۲۷%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
  ساینا S اتوماتیک ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ (‎۰.۲۵%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
  کوییک ۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰ ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ (‎۱.۰۶%‏)‎۳,۵۰۰,۰۰۰‏
  کوییک اتوماتیک ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ (‎۰.۵۰%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
  کوییک R ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ (‎۰.۲۹%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
  کوییک R تیپ S ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کوییک R اتوماتیک ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ (‎۰.۹۹%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
  کوییک S ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۶,۴۲۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  شاهین GL ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
  شاهین G ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ (‎۰.۷۰%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
  شاهین اتوماتیک —- به زودی (۰.۰۰%)۰
  سایپا ۱۵۱ ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ (‎۰.۷۵%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
  سایپا ۱۵۱ تیپ DA به زودی ۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  سایپا ۱۵۱ (لاینر) ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۷۴%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
  وانت زامیاد ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد (هیدرولیک) ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد گازسوز ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد گازسوز (رادیال) ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد دیزل ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۳۳%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
  وانت پادرا ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹۹,۸۰۰,۰۰۰ (‎-۴.۴۱%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
  وانت پادرا (لانگ) به زودی ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت پادرا (دوگانه سوز) ۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۵,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پیکاپ کارون ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پیکاپ زاگرس ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چانگان CS35 تیپ ۲ به زودی ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چانگان CS35 تیپ ۳ به زودی ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای

  نوشته های مشابه

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  دکمه بازگشت به بالا