اخبار روز

ورق در بازار خودرو برگشت / قیمت انواع محصولات ایران خودرو و سایپا امروز ۱۴ شهریور – تاجر ونیز

  • ورق در بازار خودرو برگشت / قیمت انواع محصولات ایران خودرو و سایپا امروز ۱۴ شهریور – تاجر ونیز

    به گزارش تاجر ونیز به نقل از ایمنا، قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا به شرح زیر اعلام شد.

    ایران خودرو

    نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
    وانت آریسان ۲ ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ (‎۰.۵۲%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
    سورن پلاس (تیپ ۲) ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۳۸%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
    سورن پلاس (تیپ ۳) ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ (‎۰.۳۶%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
    سورن پلاس (تیپ ۴) ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ (‎۰.۸۹%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
    سورن پلاس دوگانه‌سوز ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ (‎۱.۱۴%‏)‎۷,۰۰۰,۰۰۰‏
    دنا پلاس (تیپ ۱) ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ (‎۰.۶۴%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
    دنا پلاس توربو (۶ سرعته) ۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۵۵%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
    دنا پلاس توربو اتوماتیک ۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۱۲%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
    دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان به زودی ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
    پژو پارس ۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ (‎۰.۶۰%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
    پژو پارس سفارشی ۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ (‎۰.۷۸%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
    پژو پارس سفارشی ELX ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ (‎۰.۳۶%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
    پژو پارس TU5 ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ (‎۱.۱۵%‏)‎۷,۰۰۰,۰۰۰‏
    پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۵۹%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
    پژو ۲۰۷ موتور TU3 ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ (‎۰.۳۹%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
    پژو ۲۰۷ تیپ ۵ ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ (‎۰.۳۹%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
    پژو ۲۰۷ دنده‌ای (هیدرولیک) ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ (‎-۰.۱۷%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
    پژو ۲۰۷ دنده‌ای (برقی) ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ (‎۰.۶۷%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
    پژو ۲۰۷ دنده‌ای (پانوراما) ۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
    پژو ۲۰۷ دنده‌ای ۶ سرعته (پانوراما) به زودی ۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
    پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ (‎-۰.۳۹%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
    پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۶ سرعته) به زودی ۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
    پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) ۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۳۹%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
    پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC ۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ (‎۰.۴۲%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
    رانا پلاس ۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
    رانا پلاس (پانوراما) ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ (‎۰.۳۸%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
    تارا دستی ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۳۱%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
    تارا اتوماتیک ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ (‎۰.۹۴%‏)‎۷,۰۰۰,۰۰۰‏
    تارا اتوماتیک V4 به زودی ۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
    هایما اس ۵ (S5) پلاس ۱,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ (‎۱.۰۹%‏)‎۱۳,۰۰۰,۰۰۰‏
    هایما اس ۷ (S7) پلاس ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۱۲%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
    هایما اس ۷ (S7) پلاس سفارشی ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۷۲%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
    هایما ۸ اس (8S) ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۸۳%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
    پیکاپ فوتون. بنزینی (اتوماتیک) ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۷۸%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
    پیکاپ فوتون. دیزل ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۳۲%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏

    سایپا

    نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
    اطلس به زودی به زودی (۰.۰۰%)۰
    ساینا G به زودی به زودی (۰.۰۰%)۰
    ساینا S ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ (‎۰.۵۷%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
    ساینا S دوگانه سوز ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ (‎۰.۲۷%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
    ساینا S اتوماتیک ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ (‎۰.۲۵%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
    کوییک ۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰ ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ (‎۱.۰۶%‏)‎۳,۵۰۰,۰۰۰‏
    کوییک اتوماتیک ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ (‎۰.۵۰%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
    کوییک R ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ (‎۰.۲۹%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
    کوییک R تیپ S ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
    کوییک R اتوماتیک ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ (‎۰.۹۹%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
    کوییک S ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۶,۴۲۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
    شاهین GL ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
    شاهین G ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ (‎۰.۷۰%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
    شاهین اتوماتیک —- به زودی (۰.۰۰%)۰
    سایپا ۱۵۱ ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ (‎۰.۷۵%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
    سایپا ۱۵۱ تیپ DA به زودی ۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
    سایپا ۱۵۱ (لاینر) ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۷۴%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
    وانت زامیاد ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
    وانت زامیاد (هیدرولیک) ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
    وانت زامیاد گازسوز ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
    وانت زامیاد گازسوز (رادیال) ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
    وانت زامیاد دیزل ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۳۳%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
    وانت پادرا ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹۹,۸۰۰,۰۰۰ (‎-۴.۴۱%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
    وانت پادرا (لانگ) به زودی ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
    وانت پادرا (دوگانه سوز) ۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۵,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
    پیکاپ کارون ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
    پیکاپ زاگرس ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
    چانگان CS35 تیپ ۲ به زودی ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
    چانگان CS35 تیپ ۳ به زودی ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

    میانگین امتیازات ۵ از ۵
    از مجموع ۱ رای

    نوشته های مشابه

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    دکمه بازگشت به بالا